Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Regelverk

Som kommunalt havneforetak forholder GNH seg til en rekke lover og regelverk, i tillegg til å selv forvalte regelverk som berører havna.

Listen til venstre gir utfyllende info om aktuelle lover og regelverk.