Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Havneplan

 

Havneplanen er en sektorplan som inngår som en del av kommunens øvrige planverk. Den er et viktig styringsredskap for kommunen med tanke på å prioritere og styre utbygging av havner og legge til rette for infrastruktur tilknyttet havneformål.

Det er en målsetting at havneforholdene i Gamvik kommune til enhver tid skal ligge i forkant av nasjonale og internasjonale krav til havnens utforming og sikkerhet. På den måten vil kommunen fremstå som en pålitelig og sikkerhetsmessing trygg havn overfor lokale og nasjonale havnebrukere.

Havna er en viktig viktig aktør for næringsutvikling i kommunen og for å ivareta framtidige brukeres behov for etableringer i sjø- og sjørelaterte områder i kommunen.

Den strategiske rammebetingelsen for havneplanen er å bidra til at Gamvik kommune blir mer attraktiv for næringsvirksomhet i havnenære områder, både for å styrke eksisterende næringsliv og tiltrekke seg ny aktivitet.

Planen omfatter situasjonsbeskrivelser, mål/strategier og forslag til tiltak i planperioden.

Havneplanens overordna målsetting er å bidra til at Gamvik kommune tilrettelegger havneområdene i Mehamn, Gamvik, Skjånes, Langfjordnes, Nervei og Laggo for å bidra til at:

1. Fiskere og fiskerirelatert virksomhet har moderne infrastruktur og fasiliteter for å drive næring

2. Det legges til rette for at fiskerinæringa og reiselivsnæringa kan benytte havneområdene som «utstillingsvindu» for turister og besøkende.

3. Gamvik kommune blir et mer attraktivt sted som tiltrekker seg nye innbyggere og ny aktivitet

4. Miljø- og forurensing ikke forsøpler og ødelegger havneområdene

5. Tilrettelegge havneforholdene slik at fiskefartøy velger å komme til Gamvik kommune 

Havneplanen ble vedtatt av Gamvik kommunestyre den 25.02.2020.

Last ned havneplan 2020-2024 (pdf)