Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

ISPS

ISPS-koden (The International Ship and Port Facilities Security Code) har som formål å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer i internasjonal fart, mot terrorhandlinger.

Mehamn havn har to godkjente ISPS-terminaler:

Begge er klassifisert som s. k. "av/på"-terminaler, dvs. ved varslede ISPS-anløp heves sikkerhetsnivået tilsvarende.

ISPS-anløp varsles til Nordkynterminalen, som har PFSO (havnesikkerhetsoffiser).