Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Avfallshåndtering

Gamvik-Nordkyn Havn KF tilbyr mottakstjenester for å redusere forekomst av avfallsdumping i sjøen.

Små mengder avfall

Mindre mengder avfall kan leveres nedenstående plasser i Mehamn havn (se havnekartet for plassering).

Spesial- og farlig avfall, større mengder avfall

Farlig avfall, kloakk, tankvaskevann m. v. samt større mengder avfall håndteres av Finnmark Gjenvinning AS og krever melding via skjema (link nedenfor) minst 48 timer før anløp.

Meldingsskjema for større mengder avfall og spesial- eller farlig avfall

Avfallsplan og avvik

Avfallsplan for Gamvik-Nordkyn Havn kan lastes ned her (pdf).

Skjema for melding om avvik/utilstrekkelige mottaksforhold kan lastes ned her (MS Word). Skjemaet fylles ut og returneres per post eller epost.