Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Utleie

Havneforetaket har flere kontor- og lagerlokaler til utleie, i tillegg til båtplasser ved flytebrygger.

Kontorlokaler

Det er for tiden kontorlokaler til leie i Værveien 15, 9770 Mehamn. Ta kontakt på tlf. 90869821 for mer informasjon.

Flytebrygger

Det er for tiden fullbelagt ved flytebrygger i Gamvik og på Skjånes. For flytebrygger i Mehamn, kontakt Nordkynterminalen på tlf. 78 47 78 00.

Båtopplag

Kontakt Nordkynterminalen på tlf. 78 47 78 00 for informasjon om båtopplag for vintersesongen.